Thời Sự 247 Với Đỗ Dzũng | Trump tweet video nói sai sự thật, sợ bị phạt, bèn kéo xuống


Saigon Entertainment Television98.274 x viewsPublished on 01 August 2020

Description Of Download Thời Sự 247 Với Đỗ Dzũng Trump Tweet Video Nói Sai Thật Sợ Bị Phạt Bèn Kéo Xuống Full HdThời Sự 247 Với Đỗ Dzũng | 01/08/2020 | SETTV www.setchannel.tv

Quý vị có thể theo dõi chương trình của đài Saigon Entertainment Television (SET) phát song trực tiếp trên các hệ thống sau:
Đài SET 1 phát trên băng tầng 57.11 – Miền Nam California
Đài SET 2 phát trên băng tầng 16.11 – Miền Bắc California, San Jose và 27.2 – Tại Houston, Texas.
Ngoài ra chương trình còn có mặt trên tất cả các thiết bị IPhone, Ipad, Android, Roku TV, Amazon Fire TV. Và đặt biệt có trên Samsung Smart TV Apps với ứng dụng tên: SET GROUP TV”
Mọi chi tiết xin vui lòng liên lạc về đài SET tại địa chỉ [email protected] hoặc qua số phone (714) 266-3666

Address:
10531 Garden Grove Blvd, Suite 200
Garden Grove, CA 92843
Tel: 714-266-3666
Email: [email protected]
Website: www.setchannel.tv

INTERNATIONAL HOME SHOPPING
9822 Bolsa Avenue, Suite D
Westminster, CA 92683